main fair

Пријава


1. Формите отворете ги во Вашиот интернет прелистувач (Google Chrome, Mozzila, Internet Explorer или сл.), пополнете ги потребните полиња и потоа, без да го зачувате документите, испечатете ги директно на Вашиот печатач.

2. Испечатените форми, откако ќе бидат потпишани од одговорното лице и заверени со печат, испратете ги преку факс или пак, во електронска (скенирана) верзија на е-пошта.

ЗАБЕЛЕШКА: Внесените податоци во пријавата, не се зачуваат локално доколку одлучете да ги снимете во Вашиот компјутер и затоа е потребно формите директно да се испечатат, после нивното пополнување.


ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВА

ФОРМА - Пријава ( 705 КB )

 

Новости