Преглед

Ера Сити и земјиштето кое му припаѓа се наоѓаат покрај пристапниот пат во градот Скопје и граничат со центарот на градот. Постоечкиот комплекс на објекти (халите и Управната зграда) се простираат на 55.000 m2.

Ера Сити располага со слободен простор (канцеларии и магацини) за изнајмување.

Во Управната зграда на Скопски Саем, со приземје, подрум и три ката со вкупна површина од 6.614 m2 како и во останатите хали се наоѓаат следниве содржини:

* Канцелариски простор за закуп
* Mагацински простор за закуп

Објектот има сопствен паркинг, 24 часовна служба за обезбедување и економски пристап до халите.


Прочитајте за нашите слични проекти:Виртуелни канцеларии , Скопски саем , Еко енергетика , Проект град во град
 

Новости