Понуда

ХУМАНОПОЛИС – Фондацијата за едукација и развој  при Скопски саем организира  постојани  работни посети на заинтересирани клиент  (претприемници, невладини организации, бизнис заеднци и други субјекти) во Република Словенија!

Основната цел на Хуманополис да се поддржат, здружат и остварат успешна соработка македонските и словенечките субјекти во повеќе интердисциплинарни подрачја.
Хуманополис ги има најдобрите и најсигурните линкови со словенечките субјекти кои имаат искуство, знаење и во  бизнисот и во ЕУ проектите, а сакаат да го пренесат во Македонија.

Македонија и Словенија ги поврзува едно заедничко минато, но и желба за продолжување на соработката во повеќе области.  

Хуманополис ви нуди неколку пакети за организирање на средби со субјекти кои се интересни за вашиот професионален развој. Исто така ви помага да ги најдете навремено вистинските партнери кои би инвестирале во вашиот бизнис  или ви наоѓа нови комерцијални канали со кој би можеле да изнајдете нови бизниси за ваши инвестиции и тоа во релација Македонија – Словенија и обратно!!!

ИНФО ЗА  ЕКОНОМСКИ ИНТЕРЕСНИ ПОДРАЧЈА ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И СЛОВЕНИЈА

Хуманополис  нуди комплетна логистика на сите кои се заинтеесирани за средби со словенечки и македонски компании  и тоа во следните области:

Животна средина: Секторот на животна средина  е од апсолутена важност и приоритет во програмата на владата на РМ  и тоа:

 • развој на енергетскиот сектор (обновливи извори на енергија/посебно вода) геотермика;
 • заштеда на енергија (домаќинства, комерцијални и институционални објекти);
 • аграрен сектор ( биомаса и биокарбонати);
 • заштита на животната средина и др.

Аграр / Рурален развој & Агромеханика:

 • технологија и механика во аграрот;
 • машини за аграр и преработка на храна (автоматизација, пакување и складирање);
 • извоз – увоз на овошје во во земјите на бивша Југослвија, Бугарија и пошироко во регионот;
 • услуги во областа на консалтингот  или пренос на знаења “know-how”

Туризам:

 • традиционален и исторски туризам,
 • природен или т.н – inland туризам (природа, спорт, фитнес, здрава исхана, медизцински туризам, селски туризам и др). 
 • СПА центри

Други интересни сектори се:

 • информативната и комуникациската технологија,
 • транспорт & логистика пред се заради
 • значењето на коридорот 8 и 10!!!

Проекти за ЕУ и други интернационални фондови наменети за институции, асоцијации и невладин сектор

ПАКЕТ УСЛУГИ НА ХУМАНОПОЛИС

ПАКЕТ 1:

 1. прелиминарни информации за пазарот
 2. студија и истражување на полето на интерес на клиентот
 3. наоѓање на соодветни заинетрсирани локални компании/клиенти
 4. организаирање на Б2Б средби
 5. организација директни посети во компаниите/организациите/асоцијациите
 6. преведувачки услуги
 7. помош на лице место со специјализиран персонал во зависност од интересот  

*Напомена: Превоз и сместување во Словенија на сопствен трошок

Цена: 800 евра

ПАКЕТ 2:

 1. прелиминарни информации за пазарот
 2. студија и истражување на полето на интерес на клиентот
 3. наоѓање на соодветни заинетрсирани компании на самата локација
 4. организаирање на Б2Б средби
 5. организација директни посети во компаниите/организациите/асоцијациите
 6. преведувачки услуги
 7. помош на лице место со специјализиран персонал во зависност од интересот 
 8. авионски превоз и хотелско сместување во Словенија/Македонија се  вклучени

 
Цена: 1800 евра + ДДВ

ОРГАНИЗАЦИЈА НА  Б2Б СРЕДБИ

Редовна понуда

 1. наоѓање на соодветни заинетрсирани компании/организации
 2. организиање на средбата со соодветното лице (директор, менаџер итн)
 3. организација Б2Б   во самата компанија или организација (IN House)
 4. Организирање на преведувачки услуги

Цена: 180 евра

Саемска понуда

 1. наоѓање на соодветни заинетрсирани компании /организации
 2. организиање на средбата со соодветното лице (директор, менаџер итн)
 3. организирање на средбата во простоиите на Конгресниот центар на Скопски саем

Цена: 100 евра

Изјава за интерест

 

Новости