Канцеларии

*Движете го покажувачот над круговите во планот за да добиете дополнителни информации

Канцеларија

Површина: 228m2
Фирма : Ресторан Казабланка

Канцеларија

Површина: 140m2
Фирма : ЕКСПО МЕДИА

Канцеларија

Површина: 29m2
Фирма : МАКЕДОНСКА ПОШТА

Канцеларија

Површина: 34m2
Фирма : АКТОН

Канцеларија

Површина: 45.5m2
Фирма : АКТОН

Канцеларија

Површина: 45.2m2
Фирма : АКТОН

Канцеларија

Површина: 20m2
Фирма : АКТОН

Канцеларија

Површина: 104.5m2
Фирма : Перутнина Птуј

Канцеларија

Површина: 41.9m2
Фирма : Македонија 2025

Канцеларија

Површина: 16.0m2
Фирма : Македонија 2025

Канцеларија

Површина: 12.9m2
Фирма : Правник

Канцеларија

Површина: 39.6m2
Фирма : ИТ Сектор

Канцеларија

Површина: 12,9m2
Фирма : Архива

Канцеларија

Површина: 21.8m2
Фирма : ФРС

Канцеларија

Површина: 21.5m2
Фирма : ФРС

Фоаје

Површина: 449m2
Аплицирајте
Rented (not available)
Free for rent (apply)
Congress Centre services (apply)
 

Новости