Еу сервис

Во време на статус на Македонија како придружна членка на ЕУ, кога средствата од претпристапните (ИПА) фондови се на дофат, нудиме проверена стручност од наши и словенечки експерти кои ќе ве водат во сите фази: од развој на идеја, пополнување на апликација, имплементација на проектот, мониторинг и евалуација, за сите повици кои се на стојат на располагање:
IPA - Europe for Citizens - Youth in Action - Culture Programme - Tempus - Erasmus
Mundus - Lifelong Learning Programme - FP7 - Eureka - Progress - CIP - LIFE
... и сите други програми од интернационалните фондови наменети за Македонија.

Ние не импровизираме – едноставно користиме консултантство на проверени експерти од различни области, кои допринеле за неповторливото словенечко искуство,кога во фаза на придружна членка на ЕУ, Словенија искористи над 90% од расположливите предпристапни ЕУ фондови!

Области во кои можеме да дадеме најголем допринос:

  • Социо – економски развој
  • Земјоделство и Рурален развој
  • Екологија
  • Енергетика
  • Образование
  • И&Р солуции (Иновативни и Технолоши паркови)
  • Конзорциумско поврзувње со регионални и ЕУ партнери
 

Новости