Енергетска Станица

Energy StationЕНЕРГЕТСКА СТАНИЦА ќе нуди комплетен сервис во смисол на енергетско обезбедување со топлотна енергија за греење и разладна енергија за ладење во лето.

Истовремено ќе се произведува и електрична енергија со помош на когенерациските мотори.

Енергетскиот објект ќе се изгради истовремено со првите објекти во комлексот (моментално во фаза проектирање) и фазно ќе ги покрива сите потреби со греење и ладење на објектот.

Примарен енергенс ќе биде природен гас.

Со овој објект комплексот Ера Сити ќе биде независен од надворешните градски инфраструктури за греење и ладење и ќе му обезбедува на целиот комплекс сопствена електрична енергија.

Предвидената површина на овој објект е 885 m2, испороектиран е како приземја со максимална височина од 6 m. 

 

Новости