Деловен Објект 3

Business Building 3Деловниот објект со катната гаража е поставен помеѓу трговскиот центар и деловниот објект број 2 и е предвидена на локација со површина од 7.551 m2. Овој објект има комерцијална и деловна намена.

Оваа катна гаража ќе биде во можност  да обезбеди паркирање на 415 возила. Комуникацијата со оваа гаража е преку економскиот влез во локалитетот Eра Сити, преку улица бр.1.

 

Новости