Деловен Објект 2

Business Building 2Деловниот објект е здание во кое ќе се развиваат деловни и комерцијални дејности. Површината на парцелата е 3.900 m2, утврдена со деталниот урбанистички план.

Деловниот објект е со директна поставеност и влез од бул. “Александар Македонски”. Објектот е со проектирана  висина од П+4 ката и  проектирана површина на основа од 1.996 m2, и вкупна проектирана површина од 9.980 m2. Предвидените паркинг  места во објектот се 133, а надвор од објектот се проектирани вкупно 250.

 

Новости