Општ Преглед

ElektranaБројните промени на животната средина не водат постојано да истражуваме нови бизнис можности. Со цел да обезбедиме наши сопствени извори на енергија, ние ги насочивме нашите професионални знаења и искуства кон воспоставување на современа, технолошки напредна и еколошки свесна компанија.     

Во Еко Енергетика, ние ја комбинираме иновативната технологија со еколошки решенија. Нашата филозофија се базира на потрага по алтернативни извори на енергија (сон чева, ветер, геотермална енергија, хидро енергија и дрвена биомаса), која, за разлика од оние кои не се обновливи, се очекува да имаат долгорочен расположливост.

Недостатокот на електрична енергија на пазарот, од потрагата по енергетска независност и ирационално производство на конкуренти, ја поттикнаа Еко Енергетика во обезбедување на целокупната електрична енергија за корисниците на Ера Сити.

Со системот на тригенерација, ние сме во можност истовремено да обезбедиме топлина, ладење / климатизација и електрична енергија.     

Нашата компанија исто така, планира други еколошки проекти во врска со обновливи ресурси, општинскиот цврст отпад, уреди за чистење, постројки за прочистување на водата и фотоволтаични системи. До крајното решение за изградбата на целиот комплекс, планираме да поставиме над 65.000 m² фотоволтаични табли.


Прочитајте за нашите слични проекти: Проект град во град , Скопски саем , Хуманополис
 

Новости