Бензиска Пумпа

На крајниот источен дел од комплексот се предвидува изградба на Бензинска станица.

Површината на парцелата изнесува 4.213 m2.

Предвидената површина на овој објект е 858 m2, и е проектиран како приземје со максимална височина од 6 m.

 

Новости