Започна САЕМОТ НА МЕБЕЛ 2018

44. Меѓународен саем на мебел, опрема за домаќинства и јавни објекти, репроматеријали и машини за индустрија на мебел

Работно време 10 - 20 часот

 

 

Новости