Меморандум за соработка

Потпишан е Меморандум за соработка помеѓу Групацијата Скопски саем  и Факултетот за Дизајн и технологии на мебел и ентериер, Скопје - Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј (УКИМ)!  

Соработката е основен предизвик на оваој меморандум и ќе се одвива во насока на креирање зеднички проекти кои се значaјни за двете страни. Истата пред се ќе се однесува на создавње активности и настани кои се во согласност со идејните концепции и активности на факултетот и на комапнијата која ќе се реализира и ќе биде видлива како за професионалната така и за поширокта јавност.

Оваа соработка е подготвена да одговори на предизвиците на целокупната заедничка работа на двете договорени страни, ставајќи го целокупниот потенцијал и знаење на располагање со цел да се развие долгорочно и успешно партнерство.

Причините за потпишување на овој Меморандум се темeлат на заеднички интереси на двата субјекти и реалната потреба за воспоставување на подлабока соработка во повеќе области.

 

Новости