main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

СКОПЈЕ ТРАВЕЛ МАРКЕТ
- Стационарен туризам
- Планински туризам
- Градски туризам
- Селски туризам
- Ловен туризам
- Вински туризам
- Културен туризам
- Спортски туризам
- Верски туризам
- Бањски туризам
- Здравствен туризам
- Конгресен туризам
- Деловен туризам
- Транзитен туризам
- Авантуристички туризам
- Казино туризам

Тематски содржини на
МЕЃУНАРОДНИОТ КОНГРЕС
- Туризам и спортски туризам
- Хотелски менаџмент
- Верски туризам   
- е@туризам
- Претприемништво и менаџмент на човечки ресурси
во туристичкото стопанство и хотелиерство
- Маркетинг и односи со јавноста во туризмот и
хотелиерството
- Менаџерската економија и туризмот
- Безбедноста и заштитата при работа во туризмот

ПРИДРУЖНИ МАНИФЕСТАЦИИ
- Презентации на туристички дестинации
- Тркалезна маса: Стратешки правци на туристичкиот развој
- Тематски трибини
- Работилници
- B2B средби
- Промоции на книги  од областа на туризмот
- Промоција на првата генерација на магистри на Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје
- Grand prix за најдобра промоција и презентација
- IV Државно првенство во подготовка на класични коктели
- III Државно првенство во FLAIRTENDING
- Екипно и поединечно натпреварување на кувари, слаткари и келнери2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011


 

Новости