main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

1. Формите отворете ги во Вашиот интернет прелистувач (Chrome, Mozzila, Internet Explorer или сл.), пополнете ги потребните полиња и потоа, без да го зачувате документите, испечатете ги директно на Вашиот печатач.

2. Испечатените форми, откако ќе бидат потпишани од одговорното лице и заверени со печат, испратете ги преку факс или пак, во електронска (скенирана) верзија на е-пошта.

ЗАБЕЛЕШКА: Внесените податоци во пријавата, не се зачуваат локално доколку одлучете да ги снимете во Вашиот компјутер и затоа е потребно формите директно да се испечатат, после нивното пополнување.


ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСТВО НА САЕМ

- Пријава

- Техника 1

- Техника 22016   |   2014   |   2012   |   2011


 

Новости