main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2012
2. Меѓународен саем на транспорт, логистика, инфраструктура и телекомуникации

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ 
 
Свеченото отворање на саемот ќе биде во среда на 26. 09 .201 2 година во 11,00 часот во Метрополис арена. 
Работното време за посетители е од: 10,00-18,00 часот. 
Работно време сабота: 10,00-14,00 часот
Цената на влезницата за саемот ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2012 изнесува 90 денари
Цената за организирана групна посета изнесува 20 денари
Времетраење:26.09.2012 - 29.09.2012

Transport

 Програмски активности на Транспорт и логистика 2012 

БИЛТЕН/САЕМСКА ИНФО-РЕТРОСПЕКТИВА


 

Поаѓајќи од фактот дека транспортот и логистиката претставуваат еден од клучните фактори заразвој на трговската размена на една земја, а со тоа и поттикнување на економскиот развој и поврзување со светските економски текови, се наметна потребата од организирање на една специјализирана саемска манифестација каде фирмите од овој сектор имаат единствена можност за претставување, афирмација и директен контакт со пошироката деловна јавност.

Саемот Транспорт и логистика 2012 нуди единствена можност за:
    - согледување на состојбите во транспортно-логистичкиот сектор
    - кои се предизвиците со кои се соочува оваа индустрија
    - во која насока се движат пазарните трендови
    - местото на македонската логистика во меѓународни рамки

Во рамките на Саемот, покрај комерцијално-изложбениот дел, ќе се одржи и трибина на којаексперти ќе дебатираат за современите трендови и развојните насоки во транспортнологистичкиот сектор.

ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ НА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2012

  - Промовирајте ги своите услуги пред пошироката деловна публика
  - Направете директен контакт на едно место со компании заинтересирани за вашите услуги
  - Зголемете ја директната продажба и можностите за продажба
  - Откријте нови можности во транспортно-логистичкиот сектор
  - Сретнете се и соберете искуства од водечките логистички компании2016   |   2014   |   2012   |   2011


 

Новости