main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Прес информација

14.10.2013 - ТЕХНОМА 2013:ТРЕНДОТ ПОТВРДЕН - НАЈПРОАКТИВНИ МАЛИTE И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ТЕХНОМА 2013:ТРЕНДОТ ПОТВРДЕН - НАЈПРОАКТИВНИ МАЛИTE И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЕНЕРГЕТИКАТА ОСТАНУВА НАЈГОЛЕМ ПРЕДЗИВИК  Превземи ја целата информација2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости