main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

ТЕХНОМА 2012

38. Меѓународен саем на металургија, електроника, енергетика, неметали, градежништво, обезбедување и заштита
13. Меѓународен саем за занаетчиство и мало стопанство
МАКИНОВА - 32. Меѓународна изложба на иновации

 

Основни информации
Свечено отворање на саемот ќе биде во вторник на 16.10.2012 година во 11:00 часот во Метрополис арена
Работно време за посетители е од 10:00 – 19:00 часот 
Цена на влезница за саемот изнесува 90 денари
Цена на влезница за организирана групна посета изнесува 40 денари
Времетраење:16.10.2012 - 20.10.2012

Tehnoma

НAJПРEСTИЖНA СAEMСKA MAНИФEСTAЦИJA ЗA ИЗЛOЖУВAЧИTE OД MAKEДOНИJA И СВETOT - ЧЛEН НA UFI

Почитувани учесници,

Со клучни приоритети за воспоставување на регионална интеграција и соработка и зајакнување на врските преку интернационализација на своите клиенти, размена на искуства, информации и плодни средби Скопски саем нуди обемна програма. Таа овозможува интензивна соработка меѓу професионалците од сите сектори, како за време на саемските манифестации, така и за време на конференциите, форумите, семинарите, дебатите, едукативните настани итн. кои претставуваат одлични платформи за промовирање и претставување на производи и брендови, нови стратегии и корпоративни активности.

ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ НА ТЕХНОМА 2012

 - Промовирајте ги своите услуги пред пошироката деловна публика
- Направете директен контакт на едно место со заинтересирани компании
- Зголемете ја директната продажба и можностите за продажба
- Откријте нови можности
- Сретнете се и соберете искуства од водечките компании

Информации технома


2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости