main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Времетраење:05.11.2014 - 08.11.2014

Меѓународен саем за широка потрошувачка

ITF-Agrofood 2014

• агроиндустрија
• земјоделската механизација
• индустријата за пакување и амбалажирање
• опрема за прехранбена индустрија 
• индустрија за производство на вино

Саем за широка потрошувача во Тирана 
22-26.11.2014

Контакти: 
Магдалена Хамбова
070 363 511 
hambova@skopjefair.com.mk

Љупчо Чевревски
070 225 962
trgovija@skopjefair.com.mk 2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости