main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Меѓународен саем за широка потрошувачка
ITF-Agrofood 2012

62. Меѓународен саем на храна, пијалоци и стоки за широка потрошувачка
62. Меѓународен саем на машини, опрема, амбалажирање и внатрешен транспорт
53. Меѓународен саем на тутун и машини
40. Меѓународен агроиндустриски саем
21. Меѓународна изложба на вино и јаки алкохолни пијалоци
Национални претставувања

Времетраење:07.11.2012 - 10.11.2012

Широка потрошувачка

Почитувани учесници,

Со клучни приоритети за воспоставување на регионална интеграција и соработка и зајакнување на врските преку интернационализација на своите клиенти, размена на искуства, информации и плодни средби Скопски саем нуди обемна програма. Таа овозможува интензивна соработка меѓу професионалците од сите сектори, како за време на саемските манифестации, така и за време на конференциите, форумите, семинарите, дебатите, едукативните настани итн. кои претставуваат одлични платформи за промовирање и претставување на производи и брендови, нови стратегии и корпоративни активности.

Секој кој учествува станува победник.

ПОСЕБНО ИЗДВОЈУВАМЕ

 - Изложби
* Храна, пијалок и амбалажа
* Земјоделска механизација
* Сточарска изложба
* Ден на органско производство

- Актуелни теми
* Користење на средства од ЕУ
* Органска и етно храна
* Рурален развој
* Од суровина до бренд
* Стандардизација на квалитет

- Промоции
* Најдоброто од Македонија
* Регионални претставувања на стопанството2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости