main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Меѓународен саем за широка потрошувачка
ITF-Agrofood 2011

61. Меѓународен саем на храна, пијалоци и стоки за широка потрошувачка
61. Меѓународен саем на машини, опрема, амбалажирање и внатрешен транспорт
52. Меѓународен саем на тутун и машини
39. Меѓународен агроиндустриски саем
20. Меѓународна изложба на вино и јаки алкохолни пијалоци
Национални претставувања

Времетраење:15.11.2011 - 19.11.2011

images/EditorImages/Skopje_Fair/Mixed_InText/International Skopje Trade Fair on Consumer Good

 2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости