main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Програма на изложување:

 - Стручна, научна и белетристична литература
 - Школски книги и прирачници
 - Книги за млади и деца
 - Географски карти, глобуси, атласи, календари
 - Опрема за графичка индустрија, хартија и репроматеријали
 - Училишна галантерија и канцелариски материјали
 - Современа опрема и прибор за училишта, факултети,
   просветни и истражувачки институти

Придружни манифестации:

 - Промоции на новообјавени изданија
 - Средби со автори
 - Литературни читања
 - Избор на најдобар книжар на годината во Р. Македонија2019   |   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости