main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Програма на изложување:
 - Стручна, научна и белетристична литература
 - Школски книги и прирачници
 - Книги за млади и деца
 - Географски карти, глобуси, атласи, календари
 - Опрема за графичка индустрија, хартија и репроматеријали
 - Училишна галантерија и канцелариски материјали
 - Современа опрема и прибор за училишта, факултети, просветни и
   истражувачки институти

Придружни манифестации:
- Промоции на новообјавени изданија
- Средби со автори
- Литературни читања
- Избор на најдобар книжар на годината во Република Македонија2019   |   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости