main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Времетраење на саемот: 25-30.03.2014

Работно време: 10-20 часот

Работно време на ден 30.03.2014: 10-18 часот

Цена на влезница: 100 ден2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости