main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

1. Формите отворете ги во Вашиот интернет прелистувач (Mozzila, Internet Explorer или сл.), пополнете ги потребните полиња и потоа, без да го зачувате документите, испечатете ги директно на Вашиот печатач.

2. Испечатените форми, откако ќе бидат потпишани од одговорното лице и заверени со печат, испратете ги преку факс или пак, во електронска (скенирана) верзија на е-пошта.

ЗАБЕЛЕШКА: Внесените податоци во пријавата, не се зачуваат локално доколку одлучете да ги снимете во Вашиот компјутер и затоа е потребно формите директно да се испечатат, после нивното пополнување.


ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСТВО НА САЕМ

ФОРМА - Пријава ( 579 KB )
ФОРМА - Техникa 1 ( 1,57 MB )
ФОРМА - Техника 2 ( 1,72 МB )
ФОРМА - Каталог ( 881 KB )
Општи услови ( 2,83 MB )


2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости