main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

14. Меѓународен саем на градежништво, градежни материјали и градежна механизација

7. RealExpo - Меѓународен саем на недвижности

Времетраење: 28.02.2017 - 04.03.2017


Меѓународниот сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja, претставува значајна специјализирана манифестација која подразбира сестрана промоција на оваа стопанска гранка на производителите од Македонија и од странство. 

Во рамките на Саемот на градежништво 2017, во Метрополис Арената и оваа година  ќе се одржи Саемот за недвижности и инвестиции - RealExpo. 

Времетраење:28.02.2017 - 04.03.2017


2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости