main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

12. Меѓународен саем на градежништво, градежни материјали и градежна механизација

5. Realex - Меѓународен саем на недвижности

Времетраење:03.03.2015 - 07.03.2015

Меѓународниот сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja, претставува значајна специјализирана манифестација која подразбира сестрана промоција на оваа стопанска гранка на производителите од Македонија и од странство. 

Во рамките на Саемот на градежништво 2015, во Метрополис Арената и оваа година  ќе се одржи Саемот за недвижности и инвестиции - RealExpo На минатогодишниот Саем за недвижности со свои проекти, услуги, идеи и интереси се претставија 25 компании од Република Македонија и регионот. 2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости