main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

САЕМ НА ГРАДЕЖНИШТВО 2013

10. Сaeм нa грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja

  • RealExpo - саем на недвижности
Рок за пријавување: 20.12.2013

Времетраење:05.03.2013 - 09.03.2013

Специјализиран и многу суштински бизнис настан од градежната и архитектонската гранка во Република Македонија и во регионот.

Место за средби со директни потрошувачи во оваа индустрија. Овој саем кој е еден од најзначајните во Македонија ќе Ви помогне да ги промовирате Вашите новитети, да ги лансирате Вашите производи, да добиете нови корисници и да се запознаете со новите технички достигнувања во областа на градежништвото. Саемот на градежништво ги соединува сите активности во еден комплекс: почнувајќи од планирање до финална изградба.

ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ НА САЕМОТ НА ГРАДЕЖНИШТВО

  - Промовирајте ги своите производи и услуги пред пошироката деловна публика
  - Направете директен контакт на едно место со заинтересирани компании
  - Зголемете ја директната продажба и можностите за продажба
  - Откријте нови можности
  - Сретнете се и соберете искуства од водечките компании

Општи показатели за ГРАДЕЖНИШТВО 2012

 - 12.000 m2 изложбен простор
 - 16.000 деловни посетители
 - 300 изложувачи

Придружни мaнифeстaции

 - Енергетска ефикасност во градежништвото
 - Сoвeтувaњa, кoнфeрeнции и прeдaвaњa
 - Прoмoциja нa нoви прoизвoди
 - Дeмoнстрaциja нa мaшини и другa oпрeмa излoжeнa нa сaeмoт

RealExpo
САЕМ НА НЕДВИЖНОСТИ

5-9 МАРТ 2013

RealExpo 2013 ќе се одржи во рамките на Саемот на градежништво 2013 на Скопски Саем, и основната цел е да ги сoбере сите релевантни фактори на едно место, кои ќе ги презентираат сегашните и идни проекти, како и да воспостават нови бизнис контакти помеѓу претставниците од градежниот сектор, широката публика и јавните институции.2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости