main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

САЕМ НА ГРАДЕЖНИШТВО 2012

9. Сaeм зa грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja

Отворање на саемот на 06.03.2012, вторник, во 11.30 во Метрополис Арена

Работно време за посетители: 10.00 -19.00
Работно време за изложувачи: 09.30-19.30
Сабота: 10.00-17.00

Работно време за монтажа и демонтажана штандови: 08.00-20.00

Времетраење:06.03.2012 - 10.03.2012

Саем за градежнисштвоПочитувани учесници,
Специјализиран и многу суштински бизнис настан од градежната и архитектонската гранка во Република Македонија и во регионот.
Место за средби, новитети со директни потрошувачи во оваа индустрија. Овој саем на индустријата кој е еден од најзначајните во Македонија ќе Ви помогне да ги промовирате Вашите новитети, лансирате Вашите производи, да добиете нови корисници и да се запознаете со новите технички достигнувања во областа на градежништвото. Овој саем ги соединенува сите активности во еден комплекс: почнувајќи од планирање до изградба, преку градежни материјали и градежни машини.

ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ НА САЕМОТ НА ГРАДЕЖНИШТВО
- Промовирајте ги своите производи и услуги пред пошироката деловна публика
- Направете директен контакт на едно место со заинтересирани компании
- Зголемете ја директната продажба и можностите за продажба
- Откријте нови можности
- Сретнете се и соберете искуства од водечките компании

Придружни мaнифeстaции
- Енергетска ефикасност во градежништвото
- Сoвeтувaњa, кoнфeрeнции и прeдaвaњa
- Прoмoциja нa нoви прoизвoди
- Дeмoнстрaциja нa мaшини и другa oпрeмa излoжeнa нa сaeмoт

Општи показатели за ГРАДЕЖНИШТВО 2011
- 12.000 m2 изложбен простор
- 16.000 професионални посетители
- 300 изложувачи

Работна програма


Realex2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости