main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

САЕМ НА ГРАДЕЖНИШТВО 2011

8. Сaeм зa грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja Времетраење:01.03.2011 - 05.03.2011

Build FairСпецијализиран и многу суштински бизнис настан од градежната и архитектонската гранка во Република Македонија и во регионот.

Место за средби, новитети со директни потрошувачи во оваа индустрија.
   
Овој саем на индустријата кој е еден од најзначајните во Македонија ќе Ви помогне да ги промовирате Вашите новитети, лансирате Вашите производи, да добиете нови корисници и да се запознаете со новите технички достигнувања во областа на градежништвото.

Овој саем ги соединенува сите активности во еден комплекс: почнувајќи од планирање до изградба, преку градежни материјали и градежни машини.

Програма на саемот на градежништво 2011
Саем на турски извозни производи
Realex - саем на недвижности
Порта 3 – Информација за градежништво

2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости