main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

ФИНЕКСПО 2013

11. Меѓународен саем на финансии, деловни можности и економски развој

Времетраење:12.12.2013 - 12.12.2013

АГЕНДА - ТРКАЛЕЗНА МАСА - ФИНЕКСПО 20132014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости