main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Прес информација

09.04.2014 - Образованието - влог за иднината

Образованието - влог за иднината Oрганизирањето и одржувањето на една ваква манифестација е водено од потребата за запознавање и правилно насочување на  младите луѓе кои имаат интерес за посовремено, квалитетно образование и стручно усовршување. Предноста е голема што на овој настан истовремено ќе бидат присутни национални и интернационални ...

Превземи ја целата информација2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости