main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Времетраење:18.10.2016 - 22.10.2016

Транспортот, логистиката и соодветната инфраструктура претставуваат еден од клучните фактори за развој на трговската размена на една земја, а со тоа и поттикнување на економскиот развој и поврзување со светските економски текови. Во таа насока, се наметна потребата од организирање на саемот ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА.

Саемот ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2016 како специјализирана саемска манифестација на фирмите од овој сектор нуди единствена можност за претставување, афирмација и директен контакт со пошироката деловна јавност.

Саемот за ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2016 нуди единствена можност за:

 - согледување на состојбите во транспортно-логистичкиот сектор
 - кои се предизвиците со кои се соочува оваа индустрија
 - во која насока се движат пазарните трендови
 - местото на македонската логистика во меѓународни рамки

КОНЦЕПТ НА САЕМОТ:

 - изложбено-комерцијално претставување на компаниите
 - организирани билатерални средби со учесниците
 - индивидуални презентации на компаниите-учесници на саемот

ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ НА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2016

   - Професионална манифестација наменета за деловна публика
   - Квалитетна и компаративна понуда на едно место
   - Директен контакт со потенцијални клиенти 
   - Зголемување на директната продажба и можностите за продажба
   - Откривање на  нови можности во транспортно-логистичкиот сектор
   - Средби и собирање  искуства од водечките логистички компании

Работна програма2016   |   2014   |   2012   |   2011


 

Новости