main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

44. Меѓународен саем на металургија, електроника, енергетика, неметали, градежништво, обезбедување и заштита 
 
Teхнoмa прeтстaвувa бренд кој четири децении ги oбeдинувa прeтстaвницитe нa нajгoлeмитe дoмaшни, нo и стрaнски прoизвoдитeли вo oблaстa нa мeтaлургиjaтa, eлeктрoтeхникaтa, енергетиката, нeмeтaлитe, грaдeжништвoтo, обезбедување и заштита. 

На саемот Технома се претставуваат национални економии на многу земји, покраини и региони, организирајќи и пратечки стручни програми и B2B средби.

Затоа Технома е место кое го посетуваат десетици илјади посетители, како носители на деловни одлуки, инвеститори, експерти.

Контакт:
Валентина Димитрова
070 226 634
dimitrova@skopjefair.com.mk

 

 

Времетраење:24.10.2018 - 28.10.2018


2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости