main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Меѓународен саем за широка потрошувачка

ITF-Agrofood 2016

• агроиндустрија
• земјоделската механизација
• индустријата за пакување и амбалажирање
• опрема за прехранбена индустрија 
• индустрија за производство на вино

Duration:18/10/2016 - 22/10/2016


2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

News