main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

15. Меѓународен саем на градежништво, градежни материјали и градежна механизација

8. RealExpo - Меѓународен саем на недвижности


Меѓународниот сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja, претставува значајна специјализирана манифестација која подразбира сестрана промоција на оваа стопанска гранка на производителите од Македонија и од странство.

Времетраење:24.10.2018 - 28.10.2018


2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости